Dole

Vyplní vybratú oblasť najmenej dvoch riadkov obsahom hornej bunky oblasti.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Sheet - Fill Cells - Down.


Keď má vybratá oblasť iba jeden stĺpec, obsah vrchnej bunky je skopírovaný do všetkých ostatných. Ak je vybratých viac stĺpcov, obsah odpovedajúci hornej bunke bude skopírovaný dole.

Please support us!