Hlavička/Päta

Definuje alebo formátuje hlavičku alebo pätu pre Štýl stránky.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Headers and Footers - Header and Footer tabs.


Ľavá oblasť

Vložte text, ktorý má byť zobrazený v ľavej časti hlavičky alebo päty.

Stredná oblasť

Vložte text, ktorý má byť zobrazený v strednej časti hlavičky alebo päty.

Pravá oblasť

Vložte text, ktorý má byť zobrazený v pravej časti hlavičky alebo päty.

Hlavička/Päta

Zvoľte preddefinovanú hlavičku alebo pätu zo zoznamu.

Atribúty textu

Otvorí dialógové okno na priradenie formátov novému alebo vybranému textu. Dialógové okno Atribúty textuobsahuje záložky Písmo, Efekty pre písmo a Pozícia písma.

Ikonka

Atribúty textu

Názov súboru

Vloží zástupný znak mena súboru do vybratej oblasti. Kliknite pre vloženie nadpisu. Dlho kliknite pre výber buď nadpisu, mena súboru alebo cesty/mena súboru z podmenu. Pokiaľ nebol nadpis dokumentu zadaný (pozri Súbor - Vlastnosti), vloží sa namiesto neho meno súboru.

Ikonka

Názov súboru

Názov listu

Do vybratej oblasti hlavičky/päty vloží zástupný znak, ktorý bude nahradený menom listu v hlavičke/päte aktuálneho dokumentu.

Ikonka

Názov listu

Strana

Do vybratej oblasti hlavičky/päty vloží zástupný znak, ktorý bude nahradený číslom strany. To umožní priebežné číslovanie strán v dokumente.

Ikonka

Strana

Strany

Do vybratej oblasti hlavičky/päty vloží zástupný znak, ktorý bude nahradený celkovým počtom strán v dokumente.

Ikonka

Strany

Dátum

Do vybratej oblasti hlavičky/päty vloží zástupný znak, ktorý bude nahradený aktuálnym dátumom, ktorý sa bude opakovať v hlavičke/päte na každej strane dokumentu.

Ikonka

Dátum

Čas

Do vybratej oblasti hlavičky/päty vloží zástupný znak, ktorý bude nahradený aktuálnym časom na každej strane dokumentu.

Ikonka

Čas

Please support us!