Headers and Footers

Defines or formats a header or footer for the page style in use.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Choose Insert - Headers and Footers.

Choose Format - Page Style - Header (or Footer) tab, press Edit.

Choose Styles - Manage Styles - Page Styles, open context menu of the page style, choose Edit Style - Header (or Footer) tab, press Edit.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Headers and Footers.

Choose Layout - Format Page - Header (or Footer) tab, press Edit.

On the Insert menu of the Insert tab, choose Headers and Footers.

From toolbars:

Icon Headers and Footers

Headers and Footers


Ľavá oblasť

Vložte text, ktorý má byť zobrazený v ľavej časti hlavičky alebo päty.

Stredná oblasť

Vložte text, ktorý má byť zobrazený v strednej časti hlavičky alebo päty.

Pravá oblasť

Vložte text, ktorý má byť zobrazený v pravej časti hlavičky alebo päty.

Hlavička/Päta

Zvoľte preddefinovanú hlavičku alebo pätu zo zoznamu.

Atribúty textu

Otvorí dialógové okno na priradenie formátov novému alebo vybranému textu. Dialógové okno Atribúty textuobsahuje záložky Písmo, Efekty pre písmo a Pozícia písma.

Icon Text Attributes

Atribúty textu

Názov súboru

Vloží zástupný znak mena súboru do vybratej oblasti. Kliknite pre vloženie nadpisu. Dlho kliknite pre výber buď nadpisu, mena súboru alebo cesty/mena súboru z podmenu. Pokiaľ nebol nadpis dokumentu zadaný (pozri Súbor - Vlastnosti), vloží sa namiesto neho meno súboru.

Icon Folder

Názov súboru

Názov listu

Do vybratej oblasti hlavičky/päty vloží zástupný znak, ktorý bude nahradený menom listu v hlavičke/päte aktuálneho dokumentu.

Icon Sheet Name

Názov listu

Strana

Do vybratej oblasti hlavičky/päty vloží zástupný znak, ktorý bude nahradený číslom strany. To umožní priebežné číslovanie strán v dokumente.

Icon

Strana

Strany

Do vybratej oblasti hlavičky/päty vloží zástupný znak, ktorý bude nahradený celkovým počtom strán v dokumente.

Icon Pages

Strany

Dátum

Do vybratej oblasti hlavičky/päty vloží zástupný znak, ktorý bude nahradený aktuálnym dátumom, ktorý sa bude opakovať v hlavičke/päte na každej strane dokumentu.

Icon Date

Dátum

Čas

Do vybratej oblasti hlavičky/päty vloží zástupný znak, ktorý bude nahradený aktuálnym časom na každej strane dokumentu.

Icon Time

Čas

Please support us!