Hlavičky a päty

Umožní vám určiť formát hlavičky a päty.

The Headers/Footers dialog contains the tabs for defining headers and footers. There will be separate tabs for the left and right page headers and footers if the Same content left/right option was not marked in the Page Style dialog.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Headers and Footers.


Hlavička/Päta

Definuje alebo formátuje hlavičku alebo pätu pre Štýl stránky.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Please support us!