Náhľad strany

Zobrazí náhľad strany pre tlač alebo zavrie náhľad.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Menu File - Print Preview.

From the tabbed interface:

Choose File - Print Preview

From the keyboard:

+ Shift + O

From toolbars:

Icon Print preview

Náhľad tlače


Use the icons on the Print Preview Bar to scroll through the pages of the document or to print the document.

You can also press +Page Up and +Page Down keys to scroll through the pages.

Note Icon

Dokument v režime náhľadu stránky sa nedá upravovať.


Please support us!