Náhľad strany

Zobrazí náhľad strany pre tlač alebo zavrie náhľad.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Menu File - Print Preview.

Icon Print preview

Náhľad tlače


Use the icons on the Print Preview Bar to scroll through the pages of the document or to print the document.

You can also press +Page Up and +Page Down keys to scroll through the pages.

Note Icon

Dokument v režime náhľadu stránky sa nedá upravovať.


Please support us!