Panel nástrojov pre makro

Panel Makro obsahuje príkazy na vytváranie, úpravu a spúšťanie makier.

Knižnica

Vyberte knižnicu, ktorú chcete upraviť. Prvý modul zvolenej knižnice bude zobrazení v prostredí Basic IDE.

Zoznam knižníc

Pole zoznamu knižníc

Kompilovať

Kompiluje makro v jazyku basic. Makro musíme kompilovať vždy, po vykonaní zmien, alebo keď používa jednoduché i procedurálne kroky.

Icon Compile

Kompilovať

Spustiť

Spustí prvé makro aktuálneho modulu.

Ikonka

Spustiť

Zastaviť

Zastavenie behu aktuálneho makra.

Ikonka

Zastaviť

Krok procedúry

Spustí makro, a zastaví ho za ďalšou procedúrou.

Ikonka

Krok procedúry

Jeden krok

Spustí makro a zastaví ho za ďalším príkazom.

Ikonka

Jeden krok

Krok von

Skočí späť na predchádzajúcu procedúru v aktuálnom makre.

Icon Step Out

Krok von

Bod prerušenia

Vloží bod prerušenia do programu.

Ikonka

Bod prerušenia

Body prerušenia

Vyvolá dialógové okno pre body prerušenia.

Ikonka

Body prerušenia

Zapnúť sledovanie

Kliknutím na túto ikonku môžete sledovať premennú v makre. Obsah premennej sa zobrazí v samostatnom okne.

Ikonka

Zapnúť sledovanie

Katalóg objektov

Opens the Objects pane, where you can view Basic objects.

Ikonka

Katalóg objektov

Makrá

Otvorí dialógové okno Makra.

Icon Macros

Makrá

Moduly

Pre otvorenie dialógu kliknite Správca makier.

Icon Modules

Moduly

Nájsť zátvorky

Zvýraznený text je uzavretý v dvoch odpovedajúcich zátvorkách. Umiestnite textový kurzor pred otváraciu alebo uzatváraciu zátvorku, a potom kliknite na túto ikonku.

Icon Find Parentheses

Nájsť zátvorky

Vložiť zdrojový text

Otvorte zdrojový kód v jazyku Basic v okne prostredia Basic.

Ikonka

Vložiť zdrojový text

Uložiť zdroj ako

Uloží zdrojový kód vybraného makra Basic.

Ikonka

Uložiť zdroj ako

Dialógové okno Importovať

Calls an "Open" dialog to import a BASIC dialog file.

If the imported dialog has a name that already exists in the library, you see a message box where you can decide to rename the imported dialog. In this case the dialog will be renamed to the next free "automatic" name like when creating a new dialog. Or you can replace the existing dialog by the imported dialog. If you click Cancel the dialog is not imported.

Dialogs can contain localization data. When importing a dialog, a mismatch of the dialogs' localization status can occur.

If the library contains additional languages compared to the imported dialog, or if the imported dialog is not localized at all, then the additional languages will silently be added to the imported dialog using the strings of the dialog's default locale.

If the imported dialog contains additional languages compared to the library, or if the library is not localized at all, then you see a message box with Add, Omit, and Cancel buttons.

Ikonka

Importovacie dialógové okno

Dialógové okno Exportovať

In the dialog editor, this command calls a "Save as" dialog to export the current BASIC dialog.

Ikonka

Dialógové okno exportovania

Please support us!