Panel n√°strojov pre makro

Panel Makro obsahuje pr√≠kazy na vytv√°ranie, √ļpravu a sp√ļŇ°Ň•anie makier.

KniŇĺnica

Vyberte kniŇĺnicu, ktor√ļ chcete upraviŇ•. Prv√Ĺ modul zvolenej kniŇĺnice bude zobrazen√≠ v prostred√≠ Basic IDE.

Zoznam kniŇĺn√≠c

Pole zoznamu kniŇĺn√≠c

Kompilovaҕ

Kompiluje makro v jazyku basic. Makro mus√≠me kompilovaŇ• vŇĺdy, po vykonan√≠ zmien, alebo keńŹ pouŇĺ√≠va jednoduch√© i procedur√°lne kroky.

Icon Compile

Kompilovaҕ

Spustiҕ

Spustí prvé makro aktuálneho modulu.

Ikonka

Spustiҕ

Zastaviҕ

Zastavenie behu aktu√°lneho makra.

Ikonka

Zastaviҕ

Krok proced√ļry

Spust√≠ makro, a zastav√≠ ho za ńŹalŇ°ou proced√ļrou.

Ikonka

Krok proced√ļry

Jeden krok

Spust√≠ makro a zastav√≠ ho za ńŹalŇ°√≠m pr√≠kazom.

Ikonka

Jeden krok

Krok von

Skońć√≠ sp√§Ň• na predch√°dzaj√ļcu proced√ļru v aktu√°lnom makre.

Icon Step Out

Krok von

Bod preruŇ°enia

VloŇĺ√≠ bod preruŇ°enia do programu.

Ikonka

Bod preruŇ°enia

Body preruŇ°enia

Vyvol√° dial√≥gov√© okno pre body preruŇ°enia.

Ikonka

Body preruŇ°enia

Zapn√ļŇ• sledovanie

Kliknut√≠m na t√ļto ikonku m√īŇĺete sledovaŇ• premenn√ļ v makre. Obsah premennej sa zobraz√≠ v samostatnom okne.

Ikonka

Zapn√ļŇ• sledovanie

Katalóg objektov

Opens the Objects pane, where you can view Basic objects.

Ikonka

Katalóg objektov

Makr√°

Otvorí dialógové okno Makra.

Icon Macros

Makr√°

Moduly

Pre otvorenie dialógu kliknite Správca makier.

Icon Modules

Moduly

N√°jsŇ• z√°tvorky

Zv√Ĺraznen√Ĺ text je uzavret√Ĺ v dvoch odpovedaj√ļcich z√°tvork√°ch. Umiestnite textov√Ĺ kurzor pred otv√°raciu alebo uzatv√°raciu z√°tvorku, a potom kliknite na t√ļto ikonku.

Icon Find Parentheses

N√°jsŇ• z√°tvorky

VloŇĺiŇ• zdrojov√Ĺ text

Otvorte zdrojov√Ĺ k√≥d v jazyku Basic v okne prostredia Basic.

Ikonka

VloŇĺiŇ• zdrojov√Ĺ text

UloŇĺiŇ• zdroj ako

UloŇĺ√≠ zdrojov√Ĺ k√≥d vybran√©ho makra Basic.

Ikonka

UloŇĺiŇ• zdroj ako

Dial√≥gov√© okno ImportovaŇ•

Calls an "Open" dialog to import a BASIC dialog file.

If the imported dialog has a name that already exists in the library, you see a message box where you can decide to rename the imported dialog. In this case the dialog will be renamed to the next free "automatic" name like when creating a new dialog. Or you can replace the existing dialog by the imported dialog. If you click Cancel the dialog is not imported.

Dialogs can contain localization data. When importing a dialog, a mismatch of the dialogs' localization status can occur.

If the library contains additional languages compared to the imported dialog, or if the imported dialog is not localized at all, then the additional languages will silently be added to the imported dialog using the strings of the dialog's default locale.

If the imported dialog contains additional languages compared to the library, or if the library is not localized at all, then you see a message box with Add, Omit, and Cancel buttons.

Ikonka

Importovacie dialógové okno

Dial√≥gov√© okno ExportovaŇ•

In the dialog editor, this command calls a "Save as" dialog to export the current BASIC dialog.

Ikonka

Dialógové okno exportovania

Please support us!