Klávesové skratky v Basic IDE

V Basic IDE je možné používať nasledujúce klávesové skratky:

Činnosť

Klávesová skratka

Run code starting from the first line, or from the current breakpoint, if the program stopped there before.

F5

Zastaviť

Shift+F5

Add watch for the variable at the cursor.

F6

Jeden krok pre každý príkaz. Začína od prvého riadku programu alebo príkazu, kde skončilo vykonávanie programu.

F8

Single step as with F8, but a function call is considered to be only one statement.

Shift F8

Set or remove a breakpoint at the current line or all breakpoints in the current selection.

F9

Enable/disable the breakpoint at the current line or all breakpoints in the current selection.

Shift F9


A running macro can be aborted with Shift++Q, also from outside of the Basic IDE. If you are inside the Basic IDE and the macro halts at a breakpoint, Shift++Q stops execution of the macro, but you can recognize this only after the next F5, F8, or Shift+F8.

Please support us!