Macro

Makro, ktor√© chcete spustiŇ•, zvol√≠te, keńŹ vybran√Ĺ obr√°zok, r√°mec alebo OLE objekt je oznańćen√Ĺ. V z√°vislosti od vybran√©ho objektu je t√°to funkcia v z√°loŇĺke Makro dial√≥gu Objekt alebo v dial√≥gu PriradiŇ• Makro.

Udalosҕ

Zoznam udalost√≠, ktor√© sa vzŇ•ahuj√ļ k makr√°m aktu√°lne priraden√Ĺm vybran√©mu objektu.

Nasleduj√ļca tabuńĺka popisuje makr√° a udalosti, ktor√© sa daj√ļ spojiŇ• s objektmi v dokumentoch:

Udalosҕ

Sp√ļŇ°Ň•ańć udalosti

Objekt OLE

Obr√°zky

R√°mec

Automatick√Ĺ text

OblasŇ• obr√°zkov√Ĺch m√°p

Hypertextov√Ĺ odkaz

Klikn√ļŇ• na objekt

Objekt je vybran√Ĺ.

‚úď

‚úď

‚úď

MyŇ° na objekte

Ukazovateńĺ myŇ°i sa presunie nad objekt.

‚úď

‚úď

‚úď

‚úď

‚úď

Sp√ļŇ°Ň•ańć hypertextov√©ho odkazu

Hypertextov√Ĺ odkaz priraden√Ĺ objektu je kliknut√Ĺ.

‚úď

‚úď

‚úď

‚úď

MyŇ° op√ļŇ°Ň•a objekt

Ukazovateńĺ myŇ°i opust√≠ objekt.

‚úď

‚úď

‚úď

‚úď

‚úď

Obr√°zok sa √ļspeŇ°ne nańć√≠tava

√öspeŇ°n√© nańć√≠tanie obr√°zku

‚úď

Nańć√≠tanie obr√°zka ukonńćen√©

Nańć√≠tavanie obr√°zku je zastaven√© pouŇĺ√≠vateńĺom (napr. pri sŇ•ahovan√≠ str√°nky )

‚úď

Obr√°zok nebolo moŇĺn√© nańć√≠taŇ•

Obr√°zky sa nedaj√ļ √ļspeŇ°ne nańć√≠taŇ• (napr. obr√°zok nebol n√°jden√Ĺ)

‚úď

Vkladanie alfanumerick√Ĺch znakov

Je zadan√Ĺ text z kl√°vesnice.

‚úď

Vkladanie in√Ĺch ako alfanumerick√Ĺch znakov

Z kl√°vesnice s√ļ zadan√© netlańćiteńĺn√© znaky, napr. tabul√°tory alebo riadkovanie.

‚úď

ZmeniŇ• veńĺkosŇ• r√°mca

Zmena veńĺkosti r√°mca pomocou myŇ°i.

‚úď

Presun√ļŇ• r√°mec

R√°mec je presunut√Ĺ pomocou myŇ°i.

‚úď

Pred vloŇĺen√≠m automatick√©ho textu

Pred vloŇĺen√≠m bloku textu.

‚úď

Po vloŇĺen√≠ automatick√©ho textu

Po vloŇĺen√≠ bloku textu.

‚úď


Makr√°

Vyberte makro, ktor√© chcete spustiŇ•, pokiańĺ nastane vybran√° udalosŇ•.

Pomocou r√°mcov je moŇĺn√© spojiŇ• funkcie s udalosŇ•ami. Funkcia potom rozozn√°, ńći spracov√°va udalosŇ• alebo aplik√°ciu LibreOffice Writer.

Kategória

Zoznam dokumentov a aplik√°ci√≠ LibreOffice. Kliknite na n√°zov umiestnenia, kam chcete makr√° uloŇĺiŇ•.

N√°zov makra

Zoznam dostupn√Ĺch makier. Kliknite na makro, ktor√© chcete priradiŇ• vybran√©mu objektu.

Priradiҕ

Prirad√≠ vybran√© makro urńćenej udalosti. Priraden√© makr√° sa sp√ļŇ°Ň•aj√ļ po tejto udalosti.

Odstr√°niŇ•

Odoberiete makro, ktoré je priradené vybranému objektu.

V√Ĺber makra

Vyberie makro, ktor√© chcete priradiŇ•.

Please support us!