Macro

Makro, ktoré chcete spustiť, zvolíte, keď vybraný obrázok, rámec alebo OLE objekt je označený. V závislosti od vybraného objektu je táto funkcia v záložke Makro dialógu Objekt alebo v dialógu Priradiť Makro.

Udalosť

Zoznam udalostí, ktoré sa vzťahujú k makrám aktuálne priradeným vybranému objektu.

Nasledujúca tabuľka popisuje makrá a udalosti, ktoré sa dajú spojiť s objektmi v dokumentoch:

Udalosť

Spúšťač udalosti

Objekt OLE

Obrázky

Rámec

Automatický text

Oblasť obrázkových máp

Hypertextový odkaz

Kliknúť na objekt

Objekt je vybraný.

Myš na objekte

Ukazovateľ myši sa presunie nad objekt.

Spúšťač hypertextového odkazu

Hypertextový odkaz priradený objektu je kliknutý.

Myš opúšťa objekt

Ukazovateľ myši opustí objekt.

Obrázok sa úspešne načítava

Úspešné načítanie obrázku

Načítanie obrázka ukončené

Načítavanie obrázku je zastavené používateľom (napr. pri sťahovaní stránky )

Obrázok nebolo možné načítať

Obrázky sa nedajú úspešne načítať (napr. obrázok nebol nájdený)

Vkladanie alfanumerických znakov

Je zadaný text z klávesnice.

Vkladanie iných ako alfanumerických znakov

Z klávesnice sú zadané netlačiteľné znaky, napr. tabulátory alebo riadkovanie.

Zmeniť veľkosť rámca

Zmena veľkosti rámca pomocou myši.

Presunúť rámec

Rámec je presunutý pomocou myši.

Pred vložením automatického textu

Pred vložením bloku textu.

Po vložení automatického textu

Po vložení bloku textu.


Makrá

Vyberte makro, ktoré chcete spustiť, pokiaľ nastane vybraná udalosť.

Pomocou rámcov je možné spojiť funkcie s udalosťami. Funkcia potom rozozná, či spracováva udalosť alebo aplikáciu LibreOffice Writer.

Kategória

Zoznam dokumentov a aplikácií LibreOffice. Kliknite na názov umiestnenia, kam chcete makrá uložiť.

Názov makra

Zoznam dostupných makier. Kliknite na makro, ktoré chcete priradiť vybranému objektu.

Priradiť

Priradí vybrané makro určenej udalosti. Priradené makrá sa spúšťajú po tejto udalosti.

Odstrániť

Odoberiete makro, ktoré je priradené vybranému objektu.

Výber makra

Vyberie makro, ktoré chcete priradiť.

Please support us!