CreateObject Function

Vytvorí UNO objekt. Na Windows môže tiež vytvoriť OLE objekty.

Táto metóda vytvorí príklad typu, ktorý je odovzdaný ako parameter.

Syntax:

oObj = CreateObject( type )

Example:


Type address
    Name1 As String
    City As String
End Type
 
Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
End Sub

Please support us!