CreateObject Function

Vytvorí UNO objekt. Na Windows môže tiež vytvoriť OLE objekty.

Táto metóda vytvorí príklad typu, ktorý je odovzdaný ako parameter.

Syntax:

oObj = CreateObject(type)

Parameters:

type: the type of the object to be created, as a string.

Example:


  Type address
    Name1 As String
    City As String
  End Type
   
  Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
  End Sub
 

Please support us!