GetGuiType Function

Vráti číselnú hodnotu určujúcu grafické používateľské rozhrania.

This function is only provided for downward compatibility to previous versions. The return value is not defined in client-server environments.

Syntax:


GetGUIType()

Návratová hodnota:

Celé číslo

Návratové hodnoty:

1: Windows

4: UNIX

Príklad:


   Sub ExampleEnvironment
     MsgBox GetGUIType
   End Sub

Please support us!