CreateUnoDialog Function

Vytvorí objekt typu Uno jazyka Basic, ktorý predstavuje ovládací prvok dialógu typu Uno počas behu programu v jazyku Basic.

Dialógy sú definované v knižniciach dialógov. Ak chcete dialóg zobraziť, je potrebné vytvoriť "živý" dialóg z knižnice.

Viď Príklady.

Syntax:

CreateUnoDialog( oDlgDesc )

Example:


  ' Get dialog description from the dialog library
  oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1
  ' Generate "live" dialog
  oDlgControl = CreateUnoDialog( oDlgDesc )
  ' display "live" dialog
  oDlgControl.execute

Please support us!