CreateUnoDialog Function

Vytvor√≠ objekt typu Uno jazyka Basic, ktor√Ĺ predstavuje ovl√°dac√≠ prvok dial√≥gu typu Uno pońćas behu programu v jazyku Basic.

Dial√≥gy s√ļ definovan√© v kniŇĺniciach dial√≥gov. Ak chcete dial√≥g zobraziŇ•, je potrebn√© vytvoriŇ• "Ňĺiv√Ĺ" dial√≥g z kniŇĺnice.

VińŹ Pr√≠klady.

Syntax:

CreateUnoDialog( oDlgDesc )

Example:


  ' Get dialog description from the dialog library
  oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1
  ' Generate "live" dialog
  oDlgControl = CreateUnoDialog( oDlgDesc )
  ' display "live" dialog
  oDlgControl.execute

Please support us!