GetSolarVersion Function

Vráti interné číslo verzie LibreOffice.

Syntax:


s = GetSolarVersion

Návratová hodnota:

Reťazec

Príklad:


Sub ExampleGetSolarVersion
Dim sSep As String
    sSep = GetSolarVersion
    MsgBox sSep,64,"Číslo verzie"
End Sub

Please support us!