GetSystemTicks Function

Vráti počet systémových tikov operačného systému. Túto funkciu je možné použiť k optimalizácii niektorých procesov.

Syntax:


GetSystemTicks()

Návratová hodnota:

Long

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

PrĂ­klad:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox ""
End Sub

Please support us!