Wait Statement

Preruší spustenie programu na dobu, ktorú určíte v milisekundách.

Syntax:

Wait millisec

Parameters:

millisec: Číselný výraz určujúci dobu (v milisekundách), ktorú bude program čakať.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Example:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox ""
End Sub

Please support us!