Shell Function

Spustí ďalšiu aplikáciu a v prípade potreby definuje príslušný štýl okna.

Syntax:

Shell (Názov Cesty As String[, Štýl Okna As Integer][, Param As String][, bSync])

Parameters:

Názov Cesty

Kompletná cesta a názov programu, ktorý chcete spustiť.

Štýl Okna

Voliteľný číselný výraz určujúci štýl okna, v ktorom sa program spustí. Sú možné nasledujúce hodnoty:

Windowstyle

Meaning

0

Je aktívne skryté okno programu.

1

Je aktívne okno programu v štandardnej veľkosti.

2

Je aktívne minimalizované okno programu.

3

Je aktívne maximalizované okno programu.

4

Štandardná veľkosť okna, nie je aktívne.

6

Minimalizované okno programu, nie je aktívne.

10

Zobrazenie na celĂş obrazovku.


Param

Ľubovoľný reťazec určujúci parametre predávané na príkazovom riadku.

bSync

Ak je táto hodnota nastavená na True,príkaz Shell a všetky procesy LibreOffice čakajú, pokiaľ neskončí spustený program. Ak je táto hodnota nastavená na False, riadenie sa okamžite vráti späť. Začiatočná hodnota je False.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

53 Súbor nenájdený

73 Vlastnosť nie je implementovaná

Example:


Sub ExampleShellForWin
    Shell("c:\windows\calc.exe",2)
End Sub

Please support us!