Ďalšie príkazy

Toto je zoznam funkcií a príkazov, ktoré nie sú zahrnuté v iných kategóriách.

Beep Statement

Zahrá tón na reproduktore počítača. Tón závisí od systému a nie je možné upraviť jeho hlasitosť alebo výšku.

Shell Function

Spustí ďalšiu aplikáciu a v prípade potreby definuje príslušný štýl okna.

Wait Statement

Preruší spustenie programu na dobu, ktorú určíte v milisekundách.

WaitUntil Statement

Interrupts the program execution until the time specified.

GetSystemTicks Function

Vráti počet systémových tikov operačného systému. Túto funkciu je možné použiť k optimalizácii niektorých procesov.

GetPathSeparator Function

Returns the operating system-dependent directory separator used to specify file paths.

Environ Function

Vráti hodnotu premennej prostredia. Premenná prostredia závisí od operačného systému.

GetSolarVersion Function

Vráti interné číslo verzie LibreOffice.

GetGuiType Function

Vráti číselnú hodnotu určujúcu grafické používateľské rozhrania.

TwipsPerPixelX Function

Vráti počet twipsov, ktoré predstavujú šírku pixelu.

TwipsPerPixelY Function

Vráti počet twipsov, ktoré predstavujú výšku pixelu.

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (Application Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

Please support us!