StrComp Function

Porovná dva reťazce a vráti celočíselnú hodnotu, ktorá predstavuje výsledok porovnania.

Syntax:


StrComp (Text1 As String, Text2 As String[, Porovnanie])

Návratová hodnota:

Integer

Parameter:

Text1: Ľubovoľný reťazec

Text2: Ľubovoľný reťazec

Porovnanie: Nepovinný číselný výraz, ktorý určuje druh porovnania. Hodnota tohto parametra môže byť 0 alebo 1. Pokiaľ Porovnanie = 1, nezávisí pri porovnaní reťazcov na veľkosti znakov. Pokiaľ Porovnanie = 0, nerozlišuje sa medzi veľkými a malými písmenami.

Návratová hodnota

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

PrĂ­klad:


Sub ExampleStrComp
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = Str$(iVar)
    MsgBox strcomp(sVar , Str$(iVar),1)
End Sub

Please support us!