Len Function

Vráti počet znakov v reťazci alebo počet bajtov, ktoré sú potrebné na uloženie premennej.

Syntax:


Len (Text As String)

Návratová hodnota:

Long

Paremetre:

Text: Reťazec alebo premenná ľubovoľného typu.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Príklad:


Sub ExampleLen
Dim sText as String
    sText = "Las Vegas"
    MsgBox Len(sText) ' 9
End Sub

Please support us!