InStr Function

Vráti pozíciu raťazca v inom reťazci.

Funkcia Instr vráti pozíciu, na ktorej nájde zhodný reťazec. Pokiaľ reťazec nenájde, vráti funkcia 0.

Syntax:


InStr ([Začiatok As Long,] Text1 As String, Text2 As String[, Porovnanie])

Návratová hodnota:

Celé číslo

Paremetre:

Začiatok: Číselný výraz, ktorý označuje pozíciu v reťazci, kde začína hľadanie podreťazca. Pokiaľ tento parameter vynecháme, hľadanie začne na prvom znaku. Maximálna povolená hodnota je 65535.

Text1: Reťazec, ktorý chcete prehľadať.

Text2: Reťazec, ktorý chcete nájsť.

Porovnanie: Nepovinný číselný výraz, ktorý určuje druh porovnania. Hodnota tohoto parametra môže byť 0 alebo 1. Začiatočná hodnota 1 určuje, že pri porovnaní textu nezáleží na veľkosti znakov. Hodnota 0 určuje binárne porovnanie, kedy záleží na veľkosti znakov.

Ak ste vynechali prvý parameter, nenastavujte ani parameter Porovnať, predídete tak chybám.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Príklad:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "Office"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Please support us!