Úprava dĺžky reťazcov

Nasledujúce funkcie určujú dĺžku reťazca a porovnávajú reťazce.

InStr Function

Vráti pozíciu raťazca v inom reťazci.

Len Function

Vráti počet znakov v reťazci alebo počet bajtov, ktoré sú potrebné na uloženie premennej.

StrComp Function

Porovná dva reťazce a vráti celočíselnú hodnotu, ktorá predstavuje výsledok porovnania.

Please support us!