UCase Function

Prevedie malé písmená na veľké.

Pozri tiež: Funkcia LCase

Syntax:

UCase (Text As String)

Return value:

String

Parameters:

Text: Akýkoľvek reťazec, ktorý chcete previesť.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Example:


Sub ExampleLUCase
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print LCase(sVar) ' "las vegas"
    Print UCase(sVar) ' "LAS VEGAS"
End Sub

Please support us!