Right Function

Vr√°ti pońćet "n" znakov umiesten√Ĺch vo v√Ĺraze typu String najviac vpravo.

Pozri tieŇĺ: Funkcia Left.

Syntax:


Right (Text As String, n As Long)

Return value:

Reҕazec

Parameters:

Text: ReŇ•azec, ktor√©ho ńćasŇ• umiestnen√ļ naviac vpravo chcete z√≠skaŇ•.

n: Numeric expression that defines the number of characters that you want to return. If n = 0, a zero-length string is returned. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Nasleduj√ļci pr√≠klad prev√°dza d√°tum z form√°tu YYYY-MM-DD do form√°tu MM/DD/YYYY.

Error codes:

5 Neplatn√© volanie proced√ļry

Example:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Zadajte, prosím, dátum v medzinárodnom formáte 'YYYY-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Please support us!