Right Function

Vráti počet "n" znakov umiestených vo výraze typu String najviac vpravo.

Pozri tieĹľ: Funkcia Left.

Syntax:


Right (string As String, length As Long)

Return value:

ReĹĄazec

Parameters:

string: Any string expression that you want to return the rightmost characters of.

length: Numeric expression that defines the number of characters that you want to return. If length = 0, a zero-length string is returned. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Nasledujúci príklad prevádza dátum z formátu YYYY-MM-DD do formátu MM/DD/YYYY.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Example:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Zadajte, prosím, dátum v medzinárodnom formáte 'YYYY-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Please support us!