String Function

Vytvor√≠ reŇ•azec podńĺa zadan√©ho znaku alebo prv√©ho znaku reŇ•azca predan√©ho funkcii.

Syntax:


String (n As Long, {v√Ĺraz As Integer | znak As String})

Return value:

Reҕazec

Parameters:

n: Numeric expression that indicates the number of characters to return in the string. The maximum allowed value of n is 2,147,483,648.

V√Ĺraz: ńĆ√≠slo, ktor√© definuje ASCII k√≥d znaku.

Znak: Nejak√Ĺ znak, z ktor√©ho sa vytvor√≠ reŇ•azec, alebo ak√Ĺkońĺvek reŇ•azec, z ktor√©ho sa pouŇĺije prv√Ĺ znak.

Error codes:

5 Neplatn√© volanie proced√ļry

Example:


Sub ExampleString
Dim sText As String
    sText = String(10,"A")
    MsgBox sText
    sText = String(10,65)
    MsgBox sText
End Sub

Please support us!