CByte Function

Prevedie reťazec alebo číselný výraz na typ Byte.

Syntax:


Cbyte( Výraz )

Návratová hodnota:

Bajt

Paremetre:

Výraz: Reťazec alebo číslo.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Please support us!