Val Function

Prevedie reťazec na číslo.

Syntax:


Val (Text As String)

Návratová hodnota:

Dvojitá presnosť (Double)

Paremetre:

Text: Reťazec predstavujúci číslo.

Pomocou funkcie Val môžete previesť reťazec, ktorý reprezentuje číslo, na číselnú hodnotu. Táto funkcia je inverzná k funkcii Str. Ak obsahuje čísla iba časť reťazca, budú prevedené len prvé zodpovedajúce znaky reťazca. Ak reťazec neobsahuje žiadne čísla, funkcia Val vráti hodnotu 0.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Príklad:


Sub ExampleVal
    MsgBox Val("123.123")
    MsgBox Val("A123.123")
End Sub

Please support us!