Chr Function

Vráti znak, ktorý zodpovedá zadanému kódu.

Syntax:


   Chr[$](charcode As Integer) As String
  

Return value:

String

Parameters:

charcode: a numeric expression that represents a valid 8-bit ASCII value (0-255) or a 16-bit Unicode value. (To support expressions with a nominally negative argument like Chr(&H8000) in a backwards-compatible way, values in the range −32768 to −1 are internally mapped to the range 32768 to 65535.)

warning

When VBA compatibility mode is enabled (Option VBASupport 1), charcode is a numeric expression that represents a valid 8-bit ASCII value (0-255) only.


Pomocou funkcie Chr$ je možné posielať špeciálne riadiace znaky do tlačiarne alebo iného výstupného zdroja. Môžete ju tiež použiť na vloženie úvodzoviek do reťazca.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

6 Pretečenie

note

An overflow error will occur when VBA compatibility mode is enabled and the expression value is greater than 255.


Example:


    Sub ExampleChr
      REM Tento príklad vloží do reťazca úvodzovky (ASCII hodnota 34)
      MsgBox "A " + Chr$(34) + "short" + Chr(34) + " trip."
      REM Výsledok sa zobrazí ako: A "short" trip.
      MsgBox Chr(charcode := 64) ' "@" sign
    End Sub
    
  

Please support us!