Asc Function (BASIC)

Vráti ASCII (American Standard Code for Information Interchange) hodnotu prvého znaku v reťazci.

Syntax:


Asc(string) As Long

Return value:

Long

Parameters:

string: Any valid string expression. Only the first character in the string is relevant.

Pomocou funkcie Asc nahradíte kľúče hodnotami. Ak funkcia Asc narazí na prázdny reťazec, LibreOffice Basic ohlási chybu. Okrem 7bitových ASCII znakov (kódy 0-127) Asc funkcia dokáže tiež zistiť znaky ASCII kódu, ktoré nemožno vytlačiť. Táto funkcia môže spracovať tiež 16bitové Unicode znaky.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Example:


Sub ExampleASC
    Print ASC("A") REM vráti 65
    Print ASC(string:="Z") ' returns 90
    Print ASC("Las Vegas") REM vráti 76, keďže do úvahy sa berie iba prvý znak
End Sub

Please support us!