Prevod ASCII/ANSI v reҕazcoch

Nasleduj√ļce funkcie prev√°dzaj√ļ reŇ•azce medzi k√≥dmi ASCII a ANSI.

Asc Function

Vr√°ti ASCII (American Standard Code for Information Interchange) hodnotu prv√©ho znaku v reŇ•azci.

Chr Function

Vr√°ti znak, ktor√Ĺ zodpoved√° zadan√©mu k√≥du.

Str Function

Prevedie ńć√≠seln√Ĺ v√Ĺraz na reŇ•azec.

Val Function

Prevedie reŇ•azec na ńć√≠slo.

CByte Function

Prevedie reŇ•azec alebo ńć√≠seln√Ĺ v√Ĺraz na typ Byte.

Please support us!