Reťazce

Nasledujúce funkcie a príkazy spracovávajú a vracajú reťazce.

Reťazce môžete využiť v programoch LibreOffice Basic na úpravu textu.

Prevod ASCII/ANSI v reťazcoch

Nasledujúce funkcie prevádzajú reťazce medzi kódmi ASCII a ANSI.

Opakovanie obsahu

Nasledujúce funkcie opakujú obsah reťazcov.

Úprava obsahu reťazca

The following functions edit, format, and align the contents of strings. Use the & or + operators to concatenate strings.

Úprava dĺžky reťazcov

Nasledujúce funkcie určujú dĺžku reťazca a porovnávajú reťazce.

Please support us!