Comparison Operators

Porovnávacie operátory porovnávajú dva výrazy. Výsledok je vrátený ako Logický výraz, ktorý určuje, či porovnanie bolo pravdivé (True, -1) alebo nepravdivé (False, 0).

Syntax:


Výsledok = Výraz1 { = | < | > | <= | >= } Výraz2

Paremetre:

Výsledok: Logický výraz, ktorý určuje výsledok porovnania (True alebo False)

Výraz1, Výraz2: Akékoľvek číselné hodnoty alebo reťazce, ktoré chcete porovnať.

PorovnĂĄvacie operĂĄtory

= : Je rovnĂ˝

< : MenĹĄĂ­ ako

> : Väčší ako

<= : Je menĹĄĂ­ alebo rovnĂ˝

>= : Je väčší alebo rovný

<> : Nie je rovnĂ˝

PrĂ­klad:


Sub ExampleUnequal
Dim sFile As String
DIM sRoot As String REM ' Koreňový adresår pre súborový vstup a výstup
  sRoot = "c:\"
  sFile = Dir$( sRoot ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

Please support us!