DimArray Function

Vráti pole typu Variant.

Syntax:


DimArray (ArgumentList)

Pozri tiež Array

Ak nie sú predané žiadne parametre, je vytvorené prázdne pole (ako Dim A(), čo je rovnaké ako sekvencia dĺžky 0 v Uno). Ak sú parametre určené, pre každý parameter je vytvorený nový prvok.

Paremetre:

ArgumentList: A list of any number of arguments that are separated by commas.

Error codes:

9 Index mimo rozsah

Príklad:


    a = DimArray( 2, 2, 4 ) ' is the same as DIM a( 2, 2, 4 )

Please support us!