Array Function

Vráti typ Variant s poľom dát.

Syntax:


Array ( Zoznam argumentov)

Pozri tiež DimArray

Paremetre:

Zoznam argumentov: Zoznam ľubovoľného počtu argumentov oddelených čiarkami.

Príklad:


    Dim A As Variant
    A = Array("Fred","Tom","Bill")
    Msgbox A(2)

Please support us!