Array Function

Vráti typ Variant s poľom dát.

Syntax:


    Array ( Zoznam argumentov)
  

Pozri tiež DimArray

Parameters:

Zoznam argumentov: Zoznam ľubovoľného počtu argumentov oddelených čiarkami.

Example:


    Dim A As Variant
    A = Array("Fred","Tom","Bill")
    Msgbox A(2)
  

Please support us!