Optional (in Function Statement)

Umožňuje definovať nepovinné parametre funkcie.

Pozri tiež: IsMissing

Syntax:


Function MojaFunkcia(Text1 As String, Optional Arg2, Optional Arg3)

Príklady:


    Result = MyFunction("Here", 1, "There") ' all arguments are passed.
    Výsledok = MojaFunkcia("Test", ,1) ' chýba druhý argument.

Pozri tiež: Príklady.

Please support us!