IsMissing Function

Testuje, či je funkcia volaná s nepovinným parametrom.

Pozri tiež: Optional

Syntax:


IsMissing( NázovArgumentu )

Paremetre:

NázovArgumentu: Názov nepovinného argumentu.

Ak je funkcia IsMissing volaná pomocou NázvuArgumentu, vráti True.

Pozri tiež: Príklady.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Please support us!