TypeName Function; VarType Function

Vráti reťazec (TypeName) alebo číselnú hodnotu (VarType), ktorá obsahuje informácie o premennej.

Syntax:


TypeName (Variable) / VarType (Variable)

Return value:

String; Integer

Parameters:

Premenná: Premenná, ktorej typ chcete určiť. Môžete použiť nasledujúce hodnoty:

Keyword

Named constant

VarType

Typ premennej

Boolean

11

Logická premenná

Byte

17

Byte variable

Date

V_DATE

7

Dátumová premenná

Currency

V_CURRENCY

6

Currency variable

Double

V_DOUBLE

5

Premenná s dvojitou presnosťou a plávajúcou desatinnou čiarkou

Integer

V_INTEGER

2

Celočíselná premenná

Long

V_LONG

3

Dlhá celočíselná premenná

Object

9

Objektová premenná

Single

V_SINGLE

4

Premenná s jednoduchou presnosťou a plávajúcou desatinnou čiarkou

String

V_STRING

8

Reťazec

Variant

12

Premenná typu Variant (môže obsahovať všetky typy zadané definíciou)

Empty

V_EMPTY

0

Premenná nie je inicializovaná

Null

V_NULL

1

Žiadne platné dáta


Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Example:


Sub ExampleType
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
Dim siVar As Single
Dim dVar As Double
Dim bVar As Boolean
Dim lVar As Long
Dim cVar as Currency
Dim tVar as Date
 MsgBox TypeName(iVar) & " " & VarType(iVar) & Chr(13) &_
 TypeName(sVar) & " " & VarType(sVar) & Chr(13) &_
 TypeName(siVar) & " " & VarType(siVar) & Chr(13) &_
 TypeName(dVar) & " " & VarType(dVar) & Chr(13) &_
 TypeName(bVar) & " " & VarType(bVar) & Chr(13) &_
 TypeName(cVar) & " " & VarType(cVar) & Chr(13) &_
 TypeName(tVar) & " " & VarType(tVar) & Chr(13) &_
 TypeName(lVar) & " " & VarType(lVar),0,"Niektoré typy v LibreOffice Basic"
End Sub

Please support us!