Static Statement

Deklaruje premennú na úrovni podprogramu v rámci procedúry alebo funkcie, takže hodnota premennej je platná i po ukončení procedúry či funkcie. Tiež platí konvencia príkazu Dim.

Warning Icon

Príkaz Static nie je možné použiť na definíciu dynamických polí. Pole musí mať pevnú veľkosť.


Syntax:


Static NázovPremennej[(začiatok To koniec)] [As TypPremennej][, NázovPremennej2[(začiatok To koniec)] [As TypPremennej][,...]]

Príklad:


Sub ExampleStatic
Dim iCount As Integer, iResult As Integer
  For iCount = 0 To 2
    iResult = InitVar()
  Next iCount
  MsgBox iResult,0,"Výsledok je"
End Sub
 
REM Function for initialization of the static variable
Function InitVar() As Integer
  Static iInit As Integer
  Const iMinimum as Integer = 40 REM minimálna návratová hodnota tejto funkcie
  if iInit = 0 then REM kontrola inicializácie
    iInit = iMinimum
  Else
    iInit = iInit + 1
  End If
  InitVar = iInit
End Function

Please support us!