Public Statement

Deklaruje premennú na úrovni modulu (t.j. nie do procedúry alebo funkcie), takže je prístupná vo všetkých knižniciach a moduloch.

Syntax:


Public NázovPremennej[(začiatok To koniec)] [As TypPremennej][, NázovPremennej2[(začiatok To koniec)] [As TypPremennej][,...]]

Príklad:


Public iPublicVar As Integer
Sub ExamplePublic
    iPublicVar = iPublicVar + 1
    MsgBox iPublicVar
End Sub

Please support us!