Option Base Statement

Definuje najnižší index pre pole ako 0 alebo 1.

Syntax:

Option Base { 0 | 1}

Parameters:

Warning Icon

Tento príkaz musíte pridať pred spustiteľný kód v module.


Example:


Option Base 1
Sub ExampleOptionBase
   Dim sVar(20) As String
   MsgBox LBound(sVar())
End Sub

Please support us!