LBound Function

Vráti dolnú hranicu poľa.

Syntax:


LBound (NázovPoľa [, Rozmer])

Return value:

Long

Parameters:

NázovPoľa: Názov poľa, ktorého hornú (Ubound) alebo dolnú (LBound) hranicu chcete zistiť.

[Rozmer]: Celé číslo určujúce, v ktorom rozmere chcete zistiť hornú (Ubound) alebo dolnú (LBound) hranicu. Ak nie je hodnota určená, predpokladá sa prvý rozmer.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

9 Index mimo rozsah

Example:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' returns 10
  Print UBound(v) ' returns 20
End Sub ' VectorBounds
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' returns 10 20
  Print LBound(t(),2) ' returns - 5
  Print UBound(t,2) ' returns 70
End Sub ' TableBounds

Please support us!