IsNumeric Function

Testuje, či je výraz číslo. Ak je výraz číslo, funkcia vráti True, inak vráti False.

Syntax:


IsNumeric (Var)

Návratová hodnota:

Bool

Paremetre:

Var: Akýkoľvek výraz, ktorý chcete testovať.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Príklad:


Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
    Print IsNumeric(vVar) REM vráti False
    vVar = "123"
    Print IsNumeric(vVar) REM Vráti True
End Sub

Please support us!