IsNull Function

Tests if a Variant contains the special Null value, indicating that the variable does not contain data.

Syntax:


IsNull (Var)

Návratová hodnota:

Boolean

Paremetre:

Var: Premenná, ktorú chcete overiť. Ak Variant obsahuje hodnotu Null, funkcia vráti True, inak vráti False.

Null - Tato hodnota sa používa na vyjadrenie neplatnej hodnoty.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

PrĂ­klad:


Sub ExampleIsNull
Dim vVar As Variant
    MsgBox IsNull(vVar)
End Sub

Please support us!