IsError Function

Testuje, či premenná obsahuje chybovú hodnotu.

Syntax:


    IsError (Var)
  

Návratová hodnota:

Bool

Paremetre:

Var: Akákoľvek premenná, ktorú chcete testovať. Ak premenná obsahuje chybovú hodnotu, potom funkcia vráti True, v ostatných prípadoch vráti False.

Please support us!