IsEmpty Function

Tests if a Variant variable contains the Empty value. The Empty value indicates that the variable is not initialized.

Syntax:


IsEmpty (Var)

Návratová hodnota:

Boolean

Paremetre:

Var: Akákoľvek premenná, ktorú chcete testovať. Ak premenná obsahuje prázdnu hodnotu, potom funkcia vráti True, v ostatných prípadoch vráti False.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

PrĂ­klad:


Sub ExampleIsEmpty
Dim sVar As Variant
    sVar = Empty
    Print IsEmpty(sVar) ' True
End Sub

Please support us!