CSng Function

Prevedie reťazec alebo číselný výraz na typ Byte.

Syntax:


Str (Výraz)

Návratová hodnota:

Jednoduché

Paremetre:

Výraz: Reťazec alebo číselný výraz, ktorý chcete konvertovať. Pre prevod reťazca musíte čísla zadať ako normálny text ("123.5") vo formáte, aký používa váš operačný systém.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

PrĂ­klad:


Sub ExampleCSNG
    MsgBox CDbl(1234.5678)
    MsgBox CInt(1234.5678)
    MsgBox CLng(1234.5678)
    MsgBox CSng(1234.5678)
End Sub

Please support us!