CDec Function

Konvertuje reťazec alebo číslo do desiatkovej sústavy.

Syntax:


CDec  (výraz)

Návratová hodnota:

Číslo v desiatkovej sústave.

Parameter:

Výraz: Reťazcový alebo číselný výraz, ktorý chceš konvertovať.

Please support us!