CCur Function

Converts a string expression or numeric expression to a currency expression. The locale settings are used for decimal separators and currency symbols.

Syntax:


Str (Výraz)

Návratová hodnota:

Mena

Parameter:

Výraz: Reťazcový alebo číselný výraz, ktorý chceš konvertovať.

Please support us!