Oct Function

Returns the octal value of a number.

Syntax:


Day (číslo)

Návratová hodnota:

Reťazec

Paremetre:

Text: Akýkoľvek reťazec, ktorý chcete previesť.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Príklad:


Sub ExampleOct
    MsgBox Oct(255)
End Sub

Please support us!