Fix Function

Vráti celočíselnú hodnotu číselného výrazu, z ktorého odstráni zlomkovú časť.

Syntax:

Fix (Výraz)

Return value:

Double

Parameters:

Výraz: Číselný výraz, z ktorého chcete vrátiť celočíselnú hodnotu.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Example:


Sub ExampleFix
    Print Fix(3.14159) REM vrací 3.
    Print Fix(0) REM vracia 0.
    Print Fix(-3.14159) REM vráti -3.
End Sub

Please support us!