Integers and Fractional

Functions to round values to integers, and to take the fractional part of a value.

Fix Function

Vráti celočíselnú hodnotu číselného výrazu, z ktorého odstráni zlomkovú časť.

Int Function

Returns the integer portion of a number.

Frac Function

Returns the fractional portion of a number.

Please support us!