Generovanie náhodných čísel

The following statements and functions generate random numbers.

Randomize Statement

Initializes the random-number generator used by the Rnd function.

Rnd Function

Vráti náhodné číslo medzi 0 a 1.

Please support us!