"/" Operator

Divides two values.

Syntax:


Výsledok = Výraz1 + Výraz2

Paremetre:

Výsledok: Číselná premenná, ktorá obsahuje výsledok negácie.

Výraz1, Výraz2: Číselné výrazy, ktoré chceš kombinovať.

PrĂ­klad:


Sub ExampleDivision1
    Print 5 / 5
End Sub
 
Sub ExampleDivision2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 / iValue2
End Sub

Please support us!